Zonnepanelen met subsidie

De Nederlandse overheid onderschrijft de Europese doelstelling om in het jaar 2020 14% van alle verbruikte energie duurzaam op te wekken.
Om particulieren en bedrijven te stimuleren in duurzame energie te investeren zijn diverse subsidie- en fiscale mogelijkheden in het leven geroepen.

In de voorgane jaren heeft de overheid de SDE samengesteld, de Stimulering Duurzame Energie regeling dat uitvloeide in een SDE+-regeling.

Ieder jaar bepaalt de overheid opnieuw welke subsidie mogelijkheden het kan verstrekken aan investeerders in duurzame energie. Meijer Zonnepanelen informeert u over deze subsidie- en fiscale mogelijkheden waardoor de investering in zonnepanelen voor u extra aantrekkelijk kan zijn.

 

Zonnepanelen zonder subsidie

Ook zonder subsidie is de aanschaf van zonnepanelen rendabel. Op de hoofdpagina las en hoorde u waarschijnlijk al dat de investering in zonnepanelen beslist rendabel is. Hieronder leest u nog een keer welk rekenvoorbeeld wij voor u hebben gemaakt.

Een gemiddeld gezin in een hoek- of tussenwoning gebruikt tussen 2500 en 3000 kwh per jaar en betaalt hiervoor ongeveer € 800 per jaar aan het energiebedrijf. Stel dat u investeert in een installatie met 12 zonnepanelen van 235 Wp (wattpiek) per stuk. Deze installatie van 2820 Wp produceert ongeveer 2400 kilowattuur (Kwh) per jaar.

De aanschafprijs, inclusief energie-omvormer en montage, ligt op ongeveer € 5.200. Deze installatie vormt gedurende 20 jaren zonne-energie om in elektriciteit voor uw woning. De subsidiemogelijkheden laten we voor dit  rekenvoorbeeld even buiten beschouwing.
Omdat de installatie van 2820 Wp ongeveer 80%van het genoemde gemiddelde gezinsverbruik aan electriciteit opwekt, bespaart u zich ook ongeveer 80% van de huidige energieverbruikslasten. Nog zonder rekening te houden met de jaarlijkse prijsstijging van de fossiele brandstoffen heeft u gedurende deze 20 jaren totaal ongeveer € 14.000 aan energieverbruikslasten bespaart. Geen gek resultaat op een investering van ongeveer € 5.200!

Zou u het bedrag van € 5.200 niet investeren in zonnepanelen maar laat u het op de bank staan, dan ontvangt u gedurende 20 jaar ongeveer € 2.800 aan rente. Na 20 jaren heeft u dan € 8.000 op de bank. Met de investering in zonnepanelen heeft u aanmerkelijk meer voordeel dan wanneer u de investering op de bank laat staan.